Veldbloemlaan 1, VLEUTEN

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca).

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Oppervlakte perceel
347 m2
Kadastrale omschrijving
Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca).

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 18 januari 2020 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur, Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca)

In het taxatierapport van het Registergoed staat het navolgende woordelijk vermeld:
''aanvullende toelichting op de onderhouds- en bouwkundige staat van het object:
Taxateur heeft het buitenonderhoud omschreven als 'matig' daar een schilderbeurt buitenwerk nodig lijkst. Ter plaatse van de veranda is een zachte plek geconstateerd in het houtwerk, voor het overige lijken de kozijnen van woning en veranda nog wel hard (slechts steekproefsgewijs nagegaan) maar een schilderbeurt van in ieder geval liggende delen met waar nodig reparatie lijkt nodig. Wat tevens opvalt is dat de hardkern-rabattdelen aan met name de zuidzijde (zonzijde) deels loslatende verf vertonen. Volgens de partner van de eigenaar van de woning was dit bij meer woningen het geval en heeft de bouwer het daar opgelost onder garantie. Of hier nu nog aanspraak op kan worden gemaakt is onduidelijk, het is wel iets dat voor het aanzicht hersteld zou moeten worden (bouwkundig niet, deze rabattdelen gaan uiteraard niet rotten)''

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 50777/161 ingeschreven op 13-10-2006''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning dan zal er bij de belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 februari 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
Mw. D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 18 januari 2020 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur, Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3452 CJ Vleuten, Veldbloemlaan 1, kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 4920 ter grootte van drie are en zevenenveertig centiare (3 a 47 ca)

In het taxatierapport van het Registergoed staat het navolgende woordelijk vermeld:
''aanvullende toelichting op de onderhouds- en bouwkundige staat van het object:
Taxateur heeft het buitenonderhoud omschreven als 'matig' daar een schilderbeurt buitenwerk nodig lijkst. Ter plaatse van de veranda is een zachte plek geconstateerd in het houtwerk, voor het overige lijken de kozijnen van woning en veranda nog wel hard (slechts steekproefsgewijs nagegaan) maar een schilderbeurt van in ieder geval liggende delen met waar nodig reparatie lijkt nodig. Wat tevens opvalt is dat de hardkern-rabattdelen aan met name de zuidzijde (zonzijde) deels loslatende verf vertonen. Volgens de partner van de eigenaar van de woning was dit bij meer woningen het geval en heeft de bouwer het daar opgelost onder garantie. Of hier nu nog aanspraak op kan worden gemaakt is onduidelijk, het is wel iets dat voor het aanzicht hersteld zou moeten worden (bouwkundig niet, deze rabattdelen gaan uiteraard niet rotten)''

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 50777/161 ingeschreven op 13-10-2006''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning dan zal er bij de belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 februari 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Plok
1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 5.394,00 (per 14-12-2020 om 17:02 uur)
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, negatieve bankrente en div. (per 14-12-2020 om 17:02 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-12-2020 om 17:01 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45118

Notaris

Mw. D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 3 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.