Spaansevaartstraat 72, HAARLEM

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Bedrijfswoning met bovenwoning.

Oppervlakte volgens BAG: 95m² (Spaansevaartstraat) en 19 m² (Atjehstraat 1A).

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
96 m2
Kadastrale omschrijving
a. de bedrijfsruimte met bovenwoning en ondergrond te 2022 XG Haarlem, Spaansevaartstraat 72, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 3027, groot drie en zeventig vierkante meter (73 m2); b. de bergplaats met ondergrond en toebehoren te 2022 BL Haarlem, Atjehstraat 1A, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 3217, groot drie en twintig vierkante meter (23 m2).

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als bedrijf/woning. Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond/gebruikt door de eigenaar.

oppervlakte
Spaansevaartstraat 72 volgens BAG 95 m².
Atjehstraat 1A volgens BAG 19 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd, omdat de bestemming “industrieterrein” is.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op dertig oktober tweeduizend twintig (30-10-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Rioolheffing € 148,85.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 4.300.

betaling koopsom
De totale koopsom en kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn voldaan.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het betreft een bedrijfsruimte met bovenwoning én een bergplaats. De verschuldigde overdrachtsbelasting is gedeeltelijk twee procent (2 %) en gedeeltelijk zes procent (6 %). De notaris zal na de veiling in overleg met de koper de juiste verhouding vaststellen en dienovereenkomstig in rekening brengen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. De totale koopsom en kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn voldaan.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. De totale koopsom en kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn voldaan.

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 4.300,00 (per 11-11-2020 om 14:32 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45074

Notaris

Mw. M. Ram
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.