AVVE 2017 & AVA 2001

Gelijktijdig met de overstap naar het NIIV gaat de Eerste Amsterdamse gebruik maken van nieuwe veilingvoorwaarden. Althans, in geval van executoriale veilingen. De nieuwe veilingvoorwaarden zijn de AVVE 2017. Een aantal voor de Eerste Amsterdamse specifieke zaken, zoals de plok en de rol van de MVA-makelaar, worden geregeld via de bijzondere veilingvoorwaarden. De notarissen van Loyens en Loeff en van CMS Derks Star Busmann hebben gezamenlijk een standaard tekst opgesteld die hiervoor gebruikt gaat worden. Ook het tekstblok internetbieden van het NIIV is hierin opgenomen. Voor vrijwillige veilingen wordt voorlopig nog gebruik gemaakt van de oude voorwaarden van de Eerste Amsterdamse, de AVA 2001.

Documentatie AVVE 2017 en AVA 2001

AVVE 2017

Aanvulling AVVE 2017 Eerste Amsterdamse

AVA 2001